زهرا پرکاه

متولد 1365

Zahra Parkah

زهرا پرکاه
متولد ۱۳۶۵/۶/۱۳ در تهران
فارق التحصیل در رشته تصویر سازی مقطع کارشناسی
عضوموسسه بین المللی توسعه هنرهای تجسمی عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش البرز
از سال ۱۳۹۴ به نقاشی پرداختم

نمایشگاه انفرادی
نمایشگاه نقاشی ملعبه گالری سایه آبان ۱۳۹۹

نمایشگاه گروهی
گالری کمال الدین بهزاد ۲۰۱۱
گالری مجد با عنوان انسان اردیبهشت ۲۰۱۱
گالری ضرابی با عنوان هویت ۲۰۱۱
گالری خانه کاریکاتورایران ۲۰۱۱
نمایشگاه گروهی هنرمندان جوان با عنوان بیداری اسلامی فرهنگستان هنر ۲۰۱۲
نگارخانه سبحان ۲۰۱۳
گالری هنر ایران ۲۰۱۳
گالری لاله دومین سالانه تبادل چاپ دستی کارت پستال ۲۰۱۳
گالری لاله سومین سالانه تبادل چاپ دستی کارت پستال ۲۰۱۴
گالری دنا به نام بازتاب ۲۰۱۵
گالری علیها نمایشگاه گروهی برگزیدگان جشنواره هنر ایران ۲۰۱۷
همچنین نمایش وگردهمایی اثار هنرمندان در پاریس ۲۰۱۸
گالری یاسمین نمایشگاه نقاشی مادرانه ۲۰۱۸
گاری ایسو نمایشگاه تصویرسازی ۲۰۱۸
نمایشگاه گروهی نقاشی در arte Genova 2018 ایتالیا
نمایشگاه گروهی نقاشی در استانبول با نام beautiful death201
نمایشگاه وان+وان میلیون۱۳۹۸
نمایشگاه وان+وان میلیون۱۳۹۹
نمایشگاه گروهی بین المللی ۲۰۲۱سکو در گالری archiade atelier دبی
نمایشگاه گروهی نقاشی مانوژا در گالری سرزمین هنر۱۴۰۰
نمایشگاه گروهی کارت پستال کاربافو در گالری هنگام مشهد۱۴۰۰
نمایشگاه گروهی کارت پستال کاربافو در گالری عصرتهران ۱۴۰۰
نمایشگاه گروهی رسالت در گالری ایده ۱۴۰۰

مجموعه آثار

Zahra Parkah - بدون عنوان
Zahra Parkah - بدون عنوان
Zahra Parkah - بدون عنوان
x