نیلوفر محمدی

متولد 1368

Niloofar Mohamadi

نیلوفر محمدی
متولد تهران ۱۳۶۸
دیپلم گرافیک از هنرستان مهدیه تهران
لیسانس نقاشی از دانشگاه سوره
فوق لیسانس نقاشی از دانشکده ی هنر و معماری تهران مرکز
شرکت در نمایشگاه های گروهی:
گالری اورمزد ۱۳۹۴
گالری ایده ۱۳۹۷
گالری ایدل استانبول ۲۰۱۸
گالری ای ارت گرجستان،تفلیس ۲۰۱۸
اولین بینال نقاشی رنگ روغن چین ۲۰۱۸
چهارمین فراخوان ورسوس (خانه هنرمندان) ۱۳۹۸
گالری گلستان،صد اثر صد هنرمند ۱۳۹۹
دومین بینال نقاشی رنگ روغن چین۲۰۲۰

مجموعه آثار

Niloofar Mohamadi - بدون عنوان
Niloofar Mohamadi - بدون عنوان
Niloofar Mohamadi - بدون عنوان
Niloofar Mohamadi - بدون عنوان
Niloofar Mohamadi - بدون عنوان
x