نازلی عباس پور

متولد 1354

Nazli Abbaspour

WWW.Nazli-Abbaspour.com
نازلی عباس پور
متولد 1354
فارغ التحصیل عکاسی از دانشگاه آزاد اسالمی
عضو انجمن عکس ایرانشهر
عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی
فعالیت ها :
نمایشگاه انفرادی
1400 تناسخ / نمایشگاه آنالین / گالری راه ابریشم
1384 دلتنگی / گالری نیکول
1382 بطری / گالری آتبین
1382 رقصنده در باد / گالری آتشزاد
1380 حرکت و اتفاق / اداره ارشاد کرج
1380 حرکت و اتفاق / گالری دریابیگی
نمایشگاه گروهی
1400 ” هستم آنچه می بینم ” .گالری دوران معاصر / اصفهان
1400 ” هستم آنچه می بینم ” . گالری مژده
1400 ” یوتاب ” . گالری شریف
1399 ” ویزور” نمایشگاه آنالین . گالری لیام
1399 ” ما ” آرتبیشن
1399″ بی حسی موضعی” پلتفرم 3
1398″ در بود” گالری نگاه
1398″ هفدهمین نمایشگاه تصویر سال” خانه هنرمندان
1398 ” ایران نقطه ی پیوند” گراتس.اطریش
1398″ دومین ساالنه عکس”.گالری مژده
1398″ چند روز در میان” آرتا گالری. تورنتو.کانادا
1398″ چند روز در میان” مرکز نبشی
1398″ پنجمین رویداد شب تاب” اینجا گالری
1398″ ما تنها نیستیم” گالری مژده
1397 ” روزمرگی ” انستیتوی علوم آسیایی آفرو. گراتس. اطریش
1397″ آخرین اتفاق” گالری مژده
1397 ” تجربه هایی در منفی سه” گالری اعتماد.نگارستان
1397″ دم” گالری نگاه
1397″ پراکسی” گالری لیان.دوسلدورف
1397″ دکوفو” گالری مکث )کالکتور(
1397″ تابستانه” آرتیبیشن
1397″ حراج تابستانه” گالری مژده
1396″ سیتوپالسم” گالری هپتا
1396″ 96 ” +گالری افرند
1396″ تفکر مستند” گالری افرند
1396″ پانزدهمین نمایشگاه تصویر سال” خانه هنرمندان
1396″ همروایی” گالری دنا
1396″ ما تنها نیستیم” فضای هنری سرفیس
1396″ یک چادر یک اثر” گالری دنا
1396″ ایران یک پرتفولیوی باز” فستیوال کولگا.گرجستان
1395 26 عکاس/ موزه جرمدرن آنکارا
1395 26 عکاس / گالری شیرین
1394 حراج یک روزه ی عکس / گالری 6
1391 فوتو فستیوال تفلیس.
1390 آرت اکسپو تهران / گالری فروهر
1389 هشتمین نمایشگاه تصویر سال
1389 اندرونی/ گالری هما
1387 چهاردهمین نمایشگاه ساالنه عکس خانه عکاسان
1386 نمایشگاه چشم درون .موزه هنر های معاصر
1385 چهارمین نمایشگاه ساالنه تصویر سال
1385 انجمن عکس ایرانشهر / خانه هنرمندان
1384 نمایشگاه انجمن عکس ایرانشهر در شهر های “اورادآ” و “کرایووا” در کشور رومانی
1384 دهمین نمایشگاه ساالنه عکس خانه عکاسان
1384″ عکاسی روایی” انجمن عکس ایرانشهر / خانه هنرمندان
1382 خانه هنرمندان
1382 نگارخانه الله
1382 گالری آتشزاد
مسابقات و جشنواره ها
1398 هفتمین نمایشگاه بین المللی هنر برای صلح .گالری باروک
1397 نمایش آثار در سیزدهمین فستیوال بین المللی شعر “گوتنبرگ”
1396″ دسترسی محدود 7 “پروژه های نیومدیا. گالری آران.پروژه های آران.عمارت روبرو
1394 سومین نمایشگاه هنر برای صلح / نیاوران
1394 اثرمشترک پذیرفته شده در فستیوال ادینبورگ
1386 اولین اکسپوی عکس ایران / هتل استقالل و گالری 7
1385 دهمین دو ساالنه عکس ایران
1383 نخستین جشنواره عکس صنایع دستی ایران
1378 اولین جشنواره علمی – فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی شاهد )مقاله در رابطه با عکاسی دندانپزشکی(
1377 نخستین جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس دانشجویان کشور
تقدیر و جوایز
1400 شایسته تقدیر در بخش فاین آرت و پرتره / مسابقات IPA / مجموعه مراقب باش من یک ملکه هستم
1400 شایسته تقدیر در بخش فاین آرت و کالژ _ حرفه ای /مسابقات PX3 / مجموعه تناسخ
1400 مدال طال در بخش فاین آرت و کالژ / مسابقات بین المللی عکاسی مسکو/ مجموعه تناسخ
1400 مدال نقره در بخش فاین آرت و کالژ / مسابقات بین المللی عکاسی مسکو / مجموعه تناسخ
1400 نامزد دریافت جایزه در بخش آزاد / هفتمین مسابقات FAPA / مجموعه تناسخ
1399 مدال طال در بخش فاین آرت و کالژ / مسابقات IPA / مجموعه مرز مبهم وجود
1399 شایسته تقدیر در بخش فاین آرت و کالژ _ حرفه ای /مسابقات PX3 / مجموعه عروس پستی
1399 شایسته تقدیر در بخش فاین آرت و آزاد/ مسابقات IPA / مجموعه مرز مبهم وجود
1399 نامزد دریافت جایزه در بخش آزاد / ششمین مسابقات FAPA / مجموعه مرز مبهم وجود
1395 نامزد دریافت جایزه در بخش عکس دستکاری شده / سومین مسابقات FAPA / مجموعه عروس پستی
1395 نامزد دریافت جایزه در بخش کانسپچوال آرت / سومین مسابقات FAPA / مجموعه عروس پستی
1395 شایسته تقدیر در بخش عکس دستکاری شده / مسابقات بین المللی عکاس سال/ مجموعه عروس پستی
1395 شایسته تقدیر در بخش فاین آرت و کالژ / مسابقات IPA / مجموعه عروس پستی
کتاب ها و انتشارات
1394 اثر چاپ شده در کتاب سومین جشنواره بزرگ هنر برای صلح. ص 184-185 ، مجتمع اندیشه
برتر
1393 اثر چاپ شده در کتاب پیدا و پنهان “عکس شماره 1 .”ص 154-155 ،انتشارات گرایش تازه
1381 چاپ مجموعه عکس در سری کتابهای چشم “چشم 14 ،”نشر ماه ریز
فعالیت های دیگر
1383 همکاری با گروه تأتر ارژنگ
مجموعه ها
2020 آرام باش، من یک ملکه هستم
2019-2017 مرز مبهم وجود
تناسخ 2017-2019
2016 عروس پستی
2011 خاطره ی ناخودآگاه در زمان حال
2011 خاطرات سوخته
2005 دلتنگی
2004 نور و سایه
2003 بازتاب
2002 بطری
2000 حرکت و اتفاق
1998 رقص پارچه
چیدمان
2020 هویت گسسته
2015-2020 تسلسل هنوز
2020 ما
2018 خلیج فارس
2017 مگر چند بار به دنیا می آییم که این همه می میریم
2016 زنده
زندگی 2015-2016
2016-2015… و عشق پیروز است
2015 زخمی چون ستاره داشتیم و بر دوش می کشیدیم
2014 پرده ی طلوع

مجموعه آثار

Nazli Abbaspour - تناسخ
Nazli Abbaspour - مرز مبهم وجود
Nazli Abbaspour - مرز مبهم وجود
x