مریم قربانی

متولد 1365

Maryam Ghorbani

مریم قربانی

تحصیلات
کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه هنر تهران
کارشناسی گرافیک، دانشگاه شریعتی تهران

مدرس هنر در دانشگاه علمی کاربردی تهران

نمایشگاه انفرادی
” هر دو نیمه ماه تاریک است”، گالری ثالث، 1398

نمایشگاه گروهی
وان میلیون، گالری ثالث، 1397
وان میلیون، گالری ثالث، 1398
وان میلیون، گالری ثالث، 1399
وان میلیون+وان میلیون، گالری ثالث، 1400
فرهنگسرای صبا، 1397
فرهنگسرای صبا، 1398

چاپ کتاب “هر دو نیمه ماه تاریک است”، تصویرسازی مریم قربانی، منتخب اشعار گروس عبدالملکیان، نشر چشمه، 1397

استیتمنت اثر هنری

انسان همواره حقیقتی از انکار خویشتن است، قد علم کرده جهان‌ها را فتح می‌کند، ولیکن مادام انگاره‌ای از نیستی در کنج وجودش زیست می‌کند و رنگ می‌بازد.

مجموعه آثار

Maryam Ghorbani - بدون عنوان
x