دنیا رستمی

متولد 1361

Donya Rostami

دنیا رستمی

نام: دنیا رستمی
تولد: 1361 ھ.ش ، تهران
تحصیلات:
1388 کارشناسی نقاشی-دانشگاه هنر- تهران- ایران

دنیا رستمی

جوایز
1387 برگزیده دوسالانه طراحی – کرج
1387 مقام اول جشنواره بهار- دانشگاه هنرتهران- تهران – ایران
1370 مقام سوم بیست و یکمین مسابقه بین المللی نقاشی کودک توکیو- توکیو- ژاپن

نمایشگاه‌های انفرادی
1397 قارا چوخا اویان – گالری ماه – تهران
1384 به کبوتر بگو شب خوش- گالری هنر- فرهنگسرای ارسباران-تهران

نمایشگاه‌های گروهی
1396نمایشگاه تابستانه- گالری ماه – تهران
1395 نمایشگاه گروهی طراحی – گالری ماه- تهران
1395 نمایشگاه تابستانه – گالری ماه –تهران
1394 این تصویر را تن بده – گالری آتبین – تهران
1393 نمایشگاه گروهی نقاشی- گالری لاله – تهران
1392 نمایشگاه گروهی نقاشی- گالری لاله – تهران
1387 برگزیده دوسالانه طراحی – کرج
1387 مقام اول جشنواره بهار- دانشگاه هنرتهران- تهران – ایران
1386 جشنواره فابرکاستل- فرهنگسرای نیاوران- تهران
1385 نمایشگاه نقاشی- گالری هنر – فرهنگسرای ارسباران-تهران
1370 مقام سوم بیست و یکمین مسابقه بین المللی نقاشی کودک توکیو- توکیو- ژاپن

مجموعه آثار

Donya Rostami - از مجموعه
Donya Rostami - از مجموعه
Donya Rostami - از مجموعه
x