آهو حامدی

متولد 1360

Ahoo Hamedi

آهو حامدی

نمایشگاه انفرادی : آدمک سرخ، گالری هما، تهران 1397 | شفافیت در قلب آغاز می شود، گالری هما، تهران 1395 | سندروم کاشی گمشده ، گالری هما ، تهران 1393 | گالری ای بی ، زوریخ 1390 | چشم در برف ، گالری مکیک ، مونترال 1389 | گالری بیسمنت ، دبی 1388 | گالری هما ، تهران 1387 | گالری هما تهران 1386 نمایشگاه گروهی : کلکسیون تابستان، گالری هما، تهران 1395 | مجموعه سکوت، ای بی گالری ، زوریخ 1389 | “دختران امروز” گالری هما ، تهران | “سه نسل هنرمندان نقاش ایران” گالری آرت سنتر، تهران 1388 | “نسل نو” کاخ نیاوران ، تهران 1387 | “پاییز نیاوران” فرهنگسرای نیاوران ، تهران 1387 | Mekic Gallery ، مونترال 1387 | Bric Lane ، لندن 1386 | شرکت در سالانه طراحی ، کرج 1384 | گالری لاله ، تهران 1383

مجموعه آثار

Ahoo Hamedi - بدون عنوان
Ahoo Hamedi - بدون عنوان
x