عباس خنجر

متولد 1347

Abbas Khanjar

عباس خنجر
متولد 1368 کاشان
کارشناسی نقاشی دانشکده هنر ومعماری دانشگاه یزد.ایران. 1394
نمایشگاه انفرادی:
نمایشگاه انفرادی طراحی گالری گلستان.تهران.ایران 1398
نمایشگاههای گروهی:
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هشت چشمه کاشان.ایران.1400
نمایشگاه گروهی کارت پستال کاربافو .گالری هنگام وگالری عصر تهران.ایران.1400
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی ورسوس.خانه هنرمندان ایران.تهران.ایران.1399
جوایز:
نفر اول بخش طراحی هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان .تهران .ایران 1397

مجموعه آثار

Abbas Khanjar - بدون عنوان
x