چشم تربیت شده

1399/09/28 - 1399/10/23

کاتالوگ

اطلاعات نمایشگاه

گالری شیدایی

1399/09/28 - 1399/10/23

گالری شیدایی

تهران – میدان هفتم تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز- روبروی موزه عکسخانه شهر – پلاک 149 -واحد 1
021 88815539: تلفن
ساعات بازدید
یکشنبه – پنجشنبه : 3-8 عصر
جمعه ها و افتتاحیه ها : 4-8 عصر

گالری شنبه ها تعطیل است

=
بیانیه

به گفته کانت
«زیبا آن است که لذتی بیافریند رها از بهره و سود، بی مفهوم و همگانی که چون غایتی بی هدف باشد.»

دو چشم منتظر روح میان حصار های ذهن میگردند تا نوری را بیابند برای تماشای هر آنچه ناب است.
امیدواری آن هدیه ای بود که چشم جستجوگر بدان دست یافت و ما جهان را با شناختن خودمان می شناسیم به همین علت فهم خود را در خلق آثارمان به کار می بریم.
دیده شدن بعد از آفریدن راهی است که باید پیموده شود تا بر درک مشترک بیننده و آفریننده بیافزاید.

پوستر
The Trained Eye

مجموعه آثار

The Trained Eye -
The Trained Eye -
The Trained Eye -
The Trained Eye -
x