کرانه های حضور دیگری

1400/04/25 - 1400/05/15

هنرمندان

کاتالوگ

اطلاعات نمایشگاه

گالری شیدایی

1400/04/25 - 1400/05/15

تهران – میدان هفتم تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز- روبروی موزه عکسخانه شهر – پلاک 149 -واحد 1

021 88815539: تلفن

ساعات بازدید

یکشنبه – پنجشنبه : 3-7:30 عصر
جمعه ها و افتتاحیه ها : 4-8 عصر

گالری شنبه ها تعطیل است

=
بیانیه

آنچه در فاصله میان تولد و مرگ رخ می‌دهد، برای خود و دیگری حیاتی سرشار از ناپایداری، تغییر و احتمال است. این تفاوت و تغییرهای پی‌درپیِ زایش و مرگ بر اساس ریتم‌هایی که بر جهان ما حاکم است همگون و سازگار می‌گردند.
ویژگی‌های نادیدنی و بنیادینِ حاکم بر جهان همچون این ریتم‌ها، چالش ادراک من و هستی را شکل می‌دهد. جهان ملموس را با رؤیاپردازی و لذتِ ادراک معنا در فرم‌های ساده عمق می‌بخشم و زندگی طبیعی، زایش، تکثیر و جریان مداوم درون انسان را یادآور می‌شوم؛ اینان دغدغه‌هایم در تصاویر خلق‌شده‌ی حاضر است.

پوستر
Strands of the other’s presence

مجموعه آثار

Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
Strands of the other’s presence -
x