خانه خیلی دور خیلی نزدیک

۱۴۰۲۱/۰۶/۱۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

هنرمندان

کاتالوگ

اطلاعات نمایشگاه

گالری شیدایی

۱۴۰۲۱/۰۶/۱۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تهران – میدان هفتم تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز- روبروی موزه عکسخانه شهر – پلاک 149 -واحد 1

021 88815539: تلفن
09024812938

ساعات بازدید

یکشنبه – پنجشنبه : 3-7:30 عصر
جمعه ها و افتتاحیه ها : 4-8 عصر

گالری شنبه ها تعطیل است

=
بیانیه

خانه را یک اتاق انتظار می دانستم، جایی که باید میبودم تا بتوانم به جای دیگری بروم. بعد رفتم و دلم برایش تنگ شد.
راینر استافر

درتجربه‌ی اندک زیستی من خانه همیشه برای من مکانی بوده که نقش امنیت را گاها به خوبی بازی میکند. خانه آنجایی است که میتوان به آن بارها و بارها برگشت و زندگی را از سر گرفت. در سال های گذشته که سفر کردم فهمیدم گاها این مفاهیمی که به خانه نسبت داده‌ام می‌تواند رنگ و بوی دیگری بگیرد. میتواند اهرم فشاری باشد برای اینکه فرد دلتنگ آن نباشد و امنیت را درش جستجو نکند. آن پیر دختری افتادم در روستایی دور افتاده، خانه برایش جایی بود که در خاک آن آرزوهایش را دفن کرده بود و یا آن پیرمردی که در کلبه‌ی خود مرگ عزیزترین هایش را دیده بود. تصویرهایی که از خانه ها ثبت کردم نگاه دوباره ی من به خانه هاست، مکان هایی شگفت که دیگر آن مفهوم کلی امنیت را بدرستی بازی نمی‌کنند و انتظار هیچ آدمی را به درون خود نمی‌کشند.

پوستر
Home, so close so far

مجموعه آثار

Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
Home, so close so far -
x