امان

1399/11/24 - 1399/12/22

کاتالوگ

اطلاعات نمایشگاه

گالری شیدایی

1399/11/24 - 1399/12/22

تهران – میدان هفتم تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز- روبروی موزه عکسخانه شهر – پلاک 149 -واحد 1

021 88815539: تلفن

ساعات بازدید

یکشنبه – پنجشنبه : 3-7:30 عصر
جمعه ها و افتتاحیه ها : 4-8 عصر

گالری شنبه ها تعطیل است

=
بیانیه

نمایش حاضر زاییده نگاه به امری تامل برانگیز در میان نیازهای انسانی می باشد. این امر نیازی است که “آبراهام مازلو”- پدر روان شناسی انسان گرا- در ایده سلسله مراتب نیازها در “هرم مازلو” در سال 1943 میلادی به عنوان دومین نیاز انسان -امنیت- مطرح می کند. آنچه در اینجا این نیاز را از میان انواع آن متمایز نموده و دستمایه اصلی نمایش موجود می سازد, گزاره فردی هر هنرمند از مقوله”امنیت” در مسیر آفرینش او و نحوه ابراز بصری اوست.
به راستی خالق هر اثر هنری در بازتاب و تبیین “امان یابی” به چه می اندیشد؟و یا چگونه رسوخ امنیت در او سبب بازشکوفایی هرباره وی می شود؟

پوستر
Aman

مجموعه آثار

Aman -
Aman -
Aman -
Aman -
Aman -
Aman -
Aman -
Aman -
Aman -
Aman -
x