نشانی خالی از نشان

1399/08/09 - 1399/08/27

کاتالوگ

اطلاعات نمایشگاه

گالری شیدایی

1399/08/09 - 1399/08/27

گالری شیدایی

1399/08/09 – 1399/08/27

تهران – میدان هفتم تیر – خیابان بهار شیراز – میدان بهار شیراز- روبروی موزه عکسخانه شهر – پلاک 149 -واحد 1
گالری شنبه ها تعطیل است.

=
بیانیه

«نشانی خالی از نشان» نمایشی است مملو از قراردادهای فسخ شده ،امضاهای ناخوانا و تبصره های باطل شده.
وقوف آنی در کار نیست ،بلکه آنچه میبینیم واقعیتی است موهوم ، نه حقیقتی مکشوف.
کلام «ویران» شده و ماهیت «دیگری» به خود گرفته است، ویرانه هایی بر سطح بوم کلاژ شده اند تا نشان ها را از نشانگی تهی کنند.

پوستر
A Symbol Empty of Symbol

مجموعه آثار

A Symbol Empty of Symbol -
A Symbol Empty of Symbol -
A Symbol Empty of Symbol -
A Symbol Empty of Symbol -
A Symbol Empty of Symbol -
A Symbol Empty of Symbol -
A Symbol Empty of Symbol -
A Symbol Empty of Symbol -
x