افتتاحیه گالری شیدایی

مجله آوام گشایش گالری شیدایی را با نمایشگاه گروهی ” اول سلام بعد دوام” در تاریخ 14 شهریورماه 1399 اعلام کرد .

"Opening of Sheydaei Art Gallery in Tehran-Iran"
x