اول سلام بعد دوام

 

گالری شیدایی با نمایشگاه گروهی “اول سلام بعد دوام” در تاریخ 14شهریور 1399 افتتاح شد.

رویکرد بنیادین نمایشگاه امر ” تخریب ” و ناپدیداری ساختارهای شهری بوده است. همچنین , مساله “زمان” به عنوان امری تعیین کننده در وصف مفاهیمی چون کهنگی نوبودن, نوستالژی و زیبایی شناسی مطرح شد.

در این نمایشگاه گلچینی از هنرمندان معاصر با رویکرد های مفهومی (کانسپچوال) در آثارشان گرد هم آمدند.

این نمایشگاه تا تاریخ اول مهرماه ادامه یافت و با گردهمایی هنرمندان این نمایش به پایان رسید.

"First hello then persistence- group exhibition- sheydaei gallery"
x