شکوفه کریمی

متولد 1360

Shokoufeh Karimi

شکوفه کریمی
متولد ۱۳۶۰ تهران
تحصیلات: کارشناس نقاشی از دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد واحد مرکز 1389-1395
موسس و مدرس آموزشگاه نقاشی لتکا از سال۱۳۸۶ تاکنون – تهران
نمایشگاه های انفرادی
نمایشگاه انفرادی با عنوان “استتار”, گالری خط سفید, تهران, ایران, ۱۳۹۷
نمایشگاه انفرادی”شکوفه های حوا 99 “, گالری شیدایی , تهران , ایران , 1400
نمایشگاه های گروهی
نمایشگاه گروهی Global Art Foundation, لس آنجلس, امریکا, 1396
نمایشگاه گروهی “عمارت هنر”, نگارخانه پردیس,تهران, ایران, 1396
نمایشگاه گروهی” هنر و هویت” , گالری نکست, استانبول, ترکیه, 1399
نمایشگاه گروهی”راویانگی “, گالری شیدایی , تهران , ایران , 1400

مدارک مرتبط
دارنده مدرک NCFE

مجموعه آثار

Shokoufeh Karimi - دریچه
Shokoufeh Karimi - باغ عدن
Shokoufeh Karimi - رها
Shokoufeh Karimi - جادوی تکرار
Shokoufeh Karimi - باغ عدن2
Shokoufeh Karimi - بدون عنوان
Shokoufeh Karimi - بدون عنوان
Shokoufeh Karimi - هبوط
Shokoufeh Karimi - بدون عنوان
Shokoufeh Karimi - بدون عنوان
Shokoufeh Karimi - بدون عنوان
x