نرگس رنجبر

متولد 1370

Narges Ranjbar

نرگس رنجبر
متولد پاییز 1370
فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی
عکاس و فیلمساز
دانش آموخته مدرسه فیلمسازی خط سوم هنر 1393
دانش آموخته بنیاد سینمایی فارابی 1392

نمایشگاه های گروهی عکس
مرکز تخصصی هنر- آذر ۱۳۹۶- تهران – ایران
نگارخانه آرتین – اردیبهشت ۱۳۹۷ – مشهد – ایران
گالری شمیده – تیر ۱۳۹۷ – تهران – ایران
گالری شیدایی – فروردین ۱۴۰۲ – تهران – ایران

ساخت فیلم کوتاه نقاشی بزرگ
زمستان ۱۳۹۵
ساخت چند ویدئو آرت طی سال های مختلف

مجموعه آثار

Narges Ranjbar - بدون عنوان
Narges Ranjbar - بدون عنوان
Narges Ranjbar - بدون عنوان
Narges Ranjbar - بدون عنوان
Narges Ranjbar - بدون عنوان
Narges Ranjbar - بدون عنوان
Narges Ranjbar - بدون عنوان
Narges Ranjbar - بدون عنوان
x