آربی کشیشیان

متولد 1365

Arbi Keshishian

متولد ۱۳۶۵

تحصیل در رشته نقاشی از آکادمی هنرهای زیبای یروان, ارمنستان, 1388-1390
کارشناسی گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی تهران,ایران, 1393

نمایشگاه های انفرادی
کافه گالری چاپلین,تهران, ایران, 1389

نمایشگاه های گروهی

نمایشگاه 99.99, گالری مجتمع مهرسات, تهران, ایران, 1399
نمایشگاه “تاثیرگذارترین هنرمندان ایرانی-ارمنی, گالری مجتمع مهرسات, تهران, ایران, 1399
نمایشگاه “هنر به مثابه کادو”, گالری آرتیبیشن” تهران , ایران, 1398
نمایشگاه “7.3”رشتر” , گالری خط سفید, تهران, ایران, 1398
نمایشگاه “الکتریک شماره 1” گالری خط سفید, تهران ,ایران, 1397
نمایشگاه “تلاقی تصویری” , گالری خط سفید, تهران , ایران, 1396
نمایشگاه “حکایت ذهن”, خانه هنرمندان, تهران , ایران, 1392

مجموعه آثار

Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
Arbi Keshishian - بدون عنوان
x